Gå til indhold

Projekt Nye vejes erfaring med ferieture

En række af Nye vejes projekter har handlet om at komme på ferie og give borgerne en anderledes ferieoplevelse. Erfaringerne viser, at borgerne nyder at være sammen med andre og få nye oplevelser og sanseindtryk, end de er vant til.

Erfaringen fra flere af projekt Nye Vejes ferie-, højskole- og oplevelsesprojekter er, at borgerne havde gavn af at være sammen med  både mennesker, de kendte, og nye mennesker, de ikke kendte i forvejen – andre borgere med handicap, personale og andre.

Det har bevirket, at man flere steder arbejder videre med at understøtte de nye relationer, som borgerne fik på ferien.

Borgerne får nye input og oplevelser

Det har også været tydeligt, også i grupper af borgere med komplekse kommunikationsbehov, at de mange nye sanseindtryk og oplevelser har gjort, at borgerne er blevet i bedre humør.

Personalet har set en øget lyst hos borgerne til at deltage aktivt, og de, der har været i stand til det, har selv budt ind med forslag til oplevelser og ture.

I Nye vejes projekter har det været vigtigt at: 

  • Give borgere, der er i stand til det, og evt. pårørende, mulighed for at byde ind med oplevelser, de gerne vil ud til. På den måde kan gruppen af borgere, der tager af sted, dyrke fælles interesser.
  • Indretningen af feriemålet er tilpasset målgruppen. En gruppe borgere med et meget lavt kognitivt og fysisk funktionsniveau har fx brug for, at feriestedet er specielt indrettet til borgere med multihandicap, både for at borgerne får så god en oplevelse af ferien som muligt, og for at opgaven ikke skal blive uoverkommelig for personalet.
  • Prioritere ressourcerne og sørge for at bruge medarbejdernes kompetencer rigtigt, så nogen kan koncentrere sig om borgeren, mens andre har styr på de praktiske ting, der skaber de gode rammer (fx køkkenpersonale).
  • Afholde arrangementer for de pårørende, både før (info-møde) og efter (fx med fremvisning af billeder). Info-mødet orienterer de pårørende om projektet og gør dem i stand til at forberede feriegæsterne på, hvad der skal ske.
  • Afsætte god tid til planlægning, logistik og information til borgere og pårørende.
Sidst opdateret 28/08 2017