Gå til indhold

Projekt Nye vejes erfaring med kultur og lokalmiljø

Når lokalsamfundet og borgerne lærer hinanden bedre at kende, viser erfaringerne fra flere af Nye vejes projekter, at borgerne i stigende grad deltager i det lokale foreningsliv. De tilegner sig også nye sociale og praktiske kompetencer.

Billedet må ikke bruges uden for projektet

Deltagelse i det lokale kultur- og samfundsliv kan byde på mange gode oplevelser for borgere og medarbejdere. En stor del af de deltagende projekter har da også valgt at bruge de muligheder for aktiviteter og kulturtilbud, der ligger i nærheden.

På den måde får borgerne et øget kendskab til deres lokalmiljø og får i højere grad mulighed for at blive en del af det. Her deltager de nemlig, sammen med borgere med og uden handicap, med udgangspunkt i oplevelser med fx musik og sang, dyr, kirker, spejderture, fisketure, skønhedsaftener og meget mere.

Borgere med handicap får mod på at prøve nyt

Aktiviteterne kan også være med til at give nogle borgere mod på at deltage i arrangementer i det offentlige rum, som de ellers ikke har turdet.

Et af projekterne nævner, at de ikke altid behøver at lave store medarbejderkrævende arrangementer, men kan bruge de eksisterende aktiviteter i byen – med stor succes.

Flere projekter har alliereret sig med fritids- og kulturlivet, blandt andet foreninger i lokalområdet. Her er det vigtigt, at foreningerne bliver engagerede og kan se, at de kan gøre en forskel, samtidig med at de selv lærer noget nyt om fx at formidle kunst- og kulturoplevelser til forskellige grupper af befolkningen.

I Nye vejes projekter har det været vigtigt at: 

  • Der er en tovholder blandt medarbejderne og stor ledelsesmæssig bevågenhed på bostedet.
  • Finde en ildsjæl i lokalsamfundet, der kender ”alle” og vil være med til at drive projektet.
  • Alliere sig med andre, fx andre forvaltninger i kommunen og/eller centrale organisationer - og at have en fast kontaktperson hos alliancepartneren. På den måde kan man have en arbejdende projektgruppe, der tilsammen har kendskab til både de lokale foreninger og til målgruppens interesser og behov.
Sidst opdateret 06/10 2017