Gå til indhold
Forside > Handicap > Udviklingshæmning > Temaer > Aktivitet og ledsagelse

Aktivitet og ledsagelse

Flere kommuner iværksætter nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Læs om erfaringerne fra satspuljeprojektet Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap.

Over 30 initiativer er blevet iværksat og afprøvet i næsten lige så mange kommuner i perioden 2015-2017. De har alle været rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap. Initiativerne har været meget alsidige, men de har haft det tilfælles, at voksne mennesker med handicap, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er blevet tilbudt bedre mulighed for et aktivt og selvstændigt liv med øget inklusion i samfundet som mål. 

Der har blandt andet været fokus på brugen af frivillige, både med og uden handicap, personer med handicap som aktive deltagere og medspillere i lokalsamfundet og fællesskaber på tværs af støttetilbud, kommuner og frivillige. Du kan læse om erfaringerne her på siderne.