Gå til indhold
Forside > Handicap > Synshandicap > Om synshandicap > Synshandicap i tal

Synshandicap i tal

Der er ikke præcise tal for, hvor mange mennesker i Danmark, der har en alvorlig synsnedsættelse, men der findes et centralt register over antallet af børn med synsnedsættelse (Synsregisteret). Tilgangen af børn med synsnedsættelser til Synsregisteret er ca. 200 hvert år.

Duploklodser stablet som søjlediagramSvagsynethed eller blindhed kan være medfødt eller opstå – pludseligt eller gradvist – senere i livet, fx som et resultat af høj alder, sygdom eller ulykke. 

Børn og unge med synsnedsættelse

I Danmark findes der et centralt register over børn med synsnedsættelse. Registreringen sker med forældrenes samtykke og finder sted hos Synsregisteret ved Kennedy Centret.

Synsregisteret udgiver hvert år en årsberetning med aktuelle tal, som beskriver antallet af børn med synsnedsættelse, fordelt på kommune, alder, årsag til synsnedsættelsen, synsgruppe m.m. Hvert år meldes gennemsnitligt 200 nye tilfælde af synshandicap til registeret.

I 2018 blev der tilmeldt, hvad der svarer til 16 børn pr. 100.000 indbyggere under 18 år. Tallene skal imidlertid læses med det forbehold, at tilmeldingen til Synsregisteret er frivillig. 
Ved årsskiftet 2018/2019 var der 1816 børn og unge tilmeldt Synsregisteret.

De tilmeldte fordeler sig på følgende synsgrupper:

  • Svagsynethed = 1190 personer
  • Social blindhed = 253 personer
  • Praktisk blindhed = 302 personer
  • Ukendt = 65 personer
  • Ikke-registreret = 6 personer.

Lidt over halvdelen af børnene, tilmeldt Synregisteret (54 %), har synshandicap sammen med udviklingshæmning, mens ca. 38 % har et isoleret synshandicap.

En lille del (ca. 1,5 %) har synshandicap sammen med et hørehandicap, og ca. 3,5 % har kombineret synshandicap, hørehandicap samt udviklingshæmning.

De resterende, ca. 3 %, har synshandicap og andre funktionsnedsættelser eller er uafklarede.

Voksne blinde og svagsynede

I modsætning til opgørelser over børn og unge med synsnedsættelse, findes der ikke noget centralt synsregister på voksenområdet herhjemme.

Sidst opdateret 24/01 2020