Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder kan have store konsekvenser for den enkeltes trivsel og muligheder for at mestre eget liv bl.a. i forhold til sociale relationer, beskæftigelse og uddannelse, sundhed og hverdagsliv.

Mange danskere oplever at få psykiske vanskeligheder ind på livet. En psykisk lidelse kan optræde i mange grader.  Sværhedsgraden har, sammen med eventuelle andre problemstillinger i borgerens liv og livssituation, betydning for, hvilken indsats eller støtte der er behov for. Nogle får støtte via netværk, mens andre får brug for en socialfaglig indsats. Forskning viser, at mange kan komme sig helt eller delvist.