Satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017

Satspuljeaftalen på psykiatriområdet for 2014-2017 har til formål at sikre en samlet indsats for mennesker med psykiske lidelser. Aftalen skal løfte kvaliteten i forskellige indsatser og tilbud på socialområdet og sundhedsområdet og understøtte, at der skabes en bedre sammenhæng i den enkelte borgers forløb.

Partierne bag satspuljeaftalen har afsat 410 mio. kr. til forskellige initiativer, der alle skal følge op på psykiatriudvalgets rapport ”En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser” fra 2013. 
Link: En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser. Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri

Initiativerne i satspuljeaftalen falder inden for fem temaer:

  • En hurtig og sammenhængende indsats
  • Borgere og pårørende som en ressource i indsatsen
  • Høj kvalitet i indsatsen gennem dokumentation og viden
  • Mindre tvang og magtanvendelse
  • Sundhed og forebyggelse

Otte initiativer

Socialstyrelsen er involveret i arbejdet med otte initiativer fra statspuljeaftalen:

Klikker du på de otte initiativers projektbeskrivelser, kan du læse mere om deres målgrupper, formål og indhold. Du kan læse den samlede satspuljeaftale på psykiatriområdet for 2014-2017 i følgende link.
Link: Satspuljeaftalen for 2014-2017, Sundhedsstyrelsen 

 

Sidst opdateret 22/05 2017