Gå til indhold

Satspuljeaftale på det sociale område for 2015-2018

I satspuljeaftalen for 2015-2018 blev især udsatte børn og ældre tilgodeset på det samlede socialområde.

Partierne bag satspuljeaftalen afsatte 1, 2. mia. kr., som er fordelt på 41 forskellige initiativer.

Et initiativ

Socialstyrelsen er involveret i arbejdet med et initiativ fra statspuljeaftalen:

• Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Satspuljeaftalen 2015-2018 (pdf)

Sidst opdateret 16/09 2021