Forside > Handicap > Psykiske vanskeligheder > Metoder og tilgange > Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

Antallet af magtanvendelser på botilbud for borgere med svære psykiske lidelser kan reduceres gennem god kommunikation og en høj grad af brugerinvolvering.

I arbejdet med borgere med svære psykiske vanskeligheder, kan det i visse situationer være nødvendigt at anvende magt for at beskytte den enkelte eller andre mod fare. Forskning viser imidlertid, at fagprofessionelle på botilbud, utilsigtet, kan være med til at optrappe konflikter gennem deres måde at kommunikere på. Omvendt er der en dokumenteret sammenhæng mellem en høj grad af brugerinvolvering og en reduceret brug af magtanvendelse.

Metoder til forebyggelse af magtanvendelse

I Danmark har vi blandt andet erfaring med at forebygge magtanvendelse gennem undervisning og træning af personalet på botilbud.
Undervisning og træning af personalet  i en kombination af elementer fra LA2, der er en videreudvikling af Low Arousal (LA) og Feedback Informed Treatment (FIT) har vist sig at kunne reducere omfanget af voldelig adfærd og antallet af magtanvendelser på socialpsykiatriske botilbud.

Low Arousal  er en ikke-konfronterende tilgang til truende og voldelig adfærd, som fokuserer på at søge fredelige løsninger med den enkelte borger. Feedback Informed Treatment er en evidensbaseret metametode, som kombinerer udviklingen af de kommunikative kompetencer hos borgere og fagprofessionelle med et fokus på borgeroplevet trivsel og egenkontrol.

Afprøvning af den kombinerede undervisnings- og træningspakke med elementer fra LA2 og FIT har vist, at der er sket en styrkelse af den systematiske og kommunikative praksis på botilbuddene og et øget fokus på borgernes ressourcer. Det vurderes også, at botilbuddene har udviklet en feedback-kultur og et fælles sprog, som fremmer en mere reflekteret fælles praksis i forhold til arbejdet med voldsforebyggelse og reduktion af magtanvendelse

Se erfaringsopsamlingen fra projekt Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud.

Forebyg voldelige episoder og øg trivsel og tryghed

Socialstyrelsen har udarbejdet de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. De beskriver, hvordan man kan understøtte trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere på botilbud og herigennem nedbringe omfanget af voldsomme episoder og så vidt muligt undgå, at de opstår.

Læs mere om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse 

Sidst opdateret 29/11 2018