Frie grundskoler

Ordblinde elever på frie og private grundskoler og kostskoler har som udgangspunkt de samme rettigheder som elever i folkeskolen.

Frie grundskoler har dog mulighed for at søge Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (SU-styrelsen) om tilskud til dækning af nogle udgifter fx til it-hjælpemidler.

Sidst opdateret 08/07 2015