Efterskoler

Efterskoler er frie kostskoler. Ordblinde elever på efterskoler har som udgangspunkt de samme rettigheder som elever i folkeskolen.

Efterskoler har dog mulighed for at søge Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (SU-styrelsen) om tilskud til dækning af nogle udgifter fx til it-hjælpemidler.

Tilskud til ophold på en ordblindeefterskole

Et ophold på en ordblindeefterskole koster ikke mere end et ophold på andre efterskoler. Det er muligt at få tilskud fra elevens hjemkommune. 

Forældre kan ikke forlange, at kommunen skal betale for et ophold på en ordblindeefterskole. Men hvis elevens hjemkommune ikke har et tilbud, der dækker elevens behov, kan kommunen vælge at henvise en elev til en ordblindeefterskole. I sådan et tilfælde skal kommunen betale den fulde skoleudgift.

Vil du vide mere:


Sidst opdateret 16/05 2018