Forside > Handicap > Ordblindhed > Om ordblindhed > Ordblindetest

Ordblindetest

En ordblindetest bør som minimum omfatte en test af udnyttelsen af sprogets lydprincip. Testen skal have præcise instruktioner til opgaverne og entydige kriterier for, hvornår en opgave er løst korrekt. Endelig bør det være dokumenteret, at testen er både pålidelig og gyldig - og det skal stå klart, hvordan man skal fortolke det samlede testresultat.

Hvor findes relevante test af ordblindhed?

I rapporten "Udvikling og afprøvning af en procedure til afgrænsning af dysleksi" findes et minimalt testbatteri for børn i begyndelsen af 3. klasse og kriterierne for at udvikle testbatteriet er beskrevet. En læsevejleder, testlærer eller resurselærer med særlig indsigt i ordblindhed kan udføre denne test af elever på grundskoleniveau. Projektet har omfattet en screening af ca. 1000 elever i begyndelsen af 3. klasse og en efterfølgende individuel undersøgelse af 51 elever i risiko for dysleksi.Det er væsentligt at understrege, at testen blot er et redskab, og testresultaterne skal ses i sammenhæng med andre relevante observationer, fx oplysninger om læseindlæringen i 0. - 2. klasse.

På Center for Læseforsknings hjemmeside finder man endvidere oplysninger om ordblindhed og standardiserede test til børn, unge og voksne.

Obligatorisk visitationstest giver adgang til ordblindeundervisning for voksne. Læs vejledning til visitationstesten.

Undersøgelse af massive læse-/stavevanskeligheder og ordblindhed i PPR. Et samarbejde mellem tre faglige foreninger og det tidligere DVO resulterede i en række anbefalinger til undersøgelse af massive læse-/stavevanskeligheder. Anbefalingerne er udsendt gratis til alle rådgivningsenheder i landet.

Sidst opdateret 12/04 2015