Kendetegn ved ordblindhed

En række tidlige risikotegn har vist sig at have sammenhæng med afvigende læseudvikling.

Selv om det er sværere for mennesker med ordblindhed at lære at læse, så kan det lykkes. Men det kræver en væsentlig større indsats, mere tid og individualiseret støtte.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på de tidlige kendetegn, som kan have sammenhæng med ordblindhed. Og da ordblindhed opstår i samspillet med omgivelsernes krav til skriftsproglige færdigheder er det naturligvis også vigtigt at være opmærksom på kendetegn, som de typisk ser ud senere hen i livsforløbet.

Danmark forventes det generelt, at børn kan læse selvstændigt i slutningen af 2. klasse. Hvis et barn har meget svært ved at lære sig at læse, kan det skyldes ordblindhed.

Tidlige kendetegn på ordblindhed før 2. klasse

Men også før 2. klasse kan man være opmærksom på risikotegn på ordblindhed. På baggrund af en lang række undersøgelser har det vist sig, at man bør være særligt opmærksom på følgende tidlige risikotegn, som har vist sig at have sammenhæng med afvigende læseudvikling:

 • Ordblindhed eller læsevanskeligheder i familien
 • Vanskeligheder med talesproget
 • Forsinket taleudvikling
 • Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger
 • Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (fx strømpe, springe, længst)
 • Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord
 • Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder
 • Barnet viser ringe interesse for bogstaver (fx i eget navn) eller bøger.

I en dansk langtidsundersøgelse har man fundet, at man allerede i børnehaveklassen kan forudse vanskeligheder for fire ud af fem børn, hvis forældre har læsevanskeligheder. Det er især barnets vanskeligheder med sproget, der forudsiger læsevanskeligheder. Men ordblindhed i familien er også et vigtigt tegn.

Fold alle teksterne ud eller ind

Kendetegn i børnehaveklasse

Tre børn læser i bogNår barnet går i børnehaveklasse skal man være opmærksom på følgende risikotegn:

 • Vanskeligheder med at rime betyder, at barnet har svært ved at forstå, at to ord er i "lydfamilie" med hinanden, selv om de ikke ligner hinanden i betydning, fx mand/spand, hus/mus, potte/måtte.
 • Vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal.
 • Vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord (fx at finde ud af, hvordan ordet "lur" vil lyde, hvis man fjerner det første bogstav "l").
 • Vanskeligheder med at huske ord.

Den obligatoriske sprogvurdering omkring skolestart er ikke en "test" for tidlige tegn på ordblindhed. Den kan måske give et fingerpeg om, hvordan de basale forudsætninger for læsning er udviklet hos det enkelte barn. Men da skolerne/kommunerne selv sammensætter materialerne til sprogvurderingen kan der være store forskelle på, hvad man kan sige i forhold til riskotegn for ordblindhed for det enkelte barn.

Vil du vide mere?

Kendetegn i 1. klasse

Dræng læser i græssetNår barnet går i 1. klasse skal man være opmærksom på følgende risikotegn:

 • Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord.
 • Vanskeligheder med hurtigt at genkende hyppige ord i læsning.
 • Vanskeligheder med stavning.
 • Vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver.

Det er en gammel, men delvis forkert opfattelse, at ordblindhed har noget at gøre med at kende forskel på højre og venstre. Og mange forældre bliver bekymrede, når deres barn i 1. klasse spejlvender bogstaverne eller bytter rundt på bogstaverne i ord.

Mange undersøgelser har vist, at mennesker med ordblindhed er lige så gode som andre til at opfatte retning, fx når de skal tegne abstrakte figurer af. Derimod er der det rigtige i den traditionelle opfattelse, at nogle mennesker med ordblindhed har svært ved at huske navnene på retningerne. De kan blive usikre på, til hvilken side højre er, men de er ikke i tvivl om, i hvilken side af vejen de skal køre.

Tilsvarende er nogle børn med ordblindhed lang tid om at lære navnene på abstrakte begreber såsom ugedage og måneder.

Kendetegn i senere klasser

Når barnet når de senere klasser skal man være opmærksom på følgende risikotegn:

 • Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster
 • Vanskeligheder med at stave
 • Vanskeligheder med at formulere sig skriftligt
 • Vanskeligheder med at lære fremmedsprog
 • Nederlagsfølelse og evt. sociale problemer.

En del børn med ordblindhed lærer sig at læse. God undervisning er virksom for langt de fleste, men det enkelte barns læsefærdighed kan variere fra at kunne afkode en kort, lydret tekst til læsning med stor nøjagtighed, men med uforholdsmæssigt højt tidsforbrug. Fra mellemtrinnet og frem forventes det, at eleverne i folkeskolen kan tilegne sig viden via læsning. Børn med ordblindhed bliver udfordret i særlig høj grad af dette spring i omgivelsernes forventning til læsefærdighed, ligesom de igen bliver udfordret ved skift i uddannelsesniveau. Derfor kan ordblindheden vise sig relativt sent, eller man kan få vanskelighederne "igen". Kendetegnene er typisk stavevanskeligheder, højt tidsforbrug i læsning, som medfører manglende læseforståelse samt vanskeligheder med at lære fremmedsprog.

Kendetegn for unge og voksne

Bladrer i rapportUnge og voksne med ordblindhed oplever ofte følgende udfordringer:

 • Læser langsomt og upræcist.
 • Har svært ved at læse især nye eller sjældent forekommende ord.
 • Staver upræcist - og nogle gange fejlstaver ord, som de andre gange godt kan stave til.
 • Undgår og udsætter opgaver med læsning.
 • Undgår og udsætter skrivning, fx i gruppearbejde på uddannelsen eller i forbindelse med arbejdet.
 • Har problemer med at give et resume af en tekst i hovedpunkter.
 • Har problemer med at besvare spørgsmål til tekster.
 • Har svært ved at lære og huske nye ord og navne, fx fagord på uddannelsen eller arbejdspladsen.
 • Problemer med at tilpasse sig nye læsesituationer eller -strategier.
 • Arbejder langsomt, når de skal skrive og læse.
 • Har ringe opmærksomhed på detaljer eller omvendt fokuserer for meget på dem.
 • Misforstår information.
 • Har et utilstrækkeligt ordforråd (pga. manglende læseerfaringer og problemer med at lære at udtale nye ord korrekt).
 • Har problemer med planlægning af tid og opgaver.
 • Er bedre til at formulere sig mundtligt end skriftligt.
Sidst opdateret 13/01 2020