Forside > Handicap > Ordblindhed > Metoder > Tidlig indsats > Tidlig identifikation

Tidlig identifikation af børn med risiko for læsevanskeligheder

Formålet med forskningsprojektet er at udvikle og afprøve såkaldte dynamiske test med henblik på at forbedre mulighederne for en tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af alvorlige læsevanskeligheder.

De eksisterende testredskaber til tidlig opsporing af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder er ikke særligt præcise. Det betyder, at en del af de børn, der ville have haft gavn af en forstærket forebyggende indsats i de første skoleår, ikke bliver identificeret i tide.

På denne baggrund er der i 2012 igangsat et forsknings- og udviklingsprojekt, som afsluttes i 2015. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve såkaldte dynamiske test med henblik på at forbedre mulighederne for en tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af alvorlige læsevanskeligheder. I modsætning til de traditionelle test fokuserer dynamiske test ikke blot på det aktuelle færdighedsniveau, men har til formål at afdække læringspotentialet inden for et givet område.

Forsknings- og udviklingsprojektet gennemføres som en langtidsundersøgelse af børn fra begyndelsen af børnehaveklassen til og med 2. klasse. Det skal afdækkes, hvorvidt inddragelse af dynamiske test af ordforråd, sproglydsopmærksomhed og afkodning i børnehaveklassen og 1. klasse kan bidrage til at forudsige, hvilke børn der i slutningen af 2. klasse vil udvise alvorlige læsevanskeligheder. Hvis nogle af de nye, dynamiske test viser sig at kunne bidrage væsentligt til den tidlige identifikation af børn med forøget risiko for senere læsevanskeligheder, vil disse test blive stillet til rådighed for danske skoler efter projektets afslutning.

Projektet ledes af postdoc Anna Steenberg Gellert (Center for Læseforskning, Københavns Universitet) og gennemføres i samarbejde med professor Carsten Elbro (Københavns Universitet), chefkonsulent Birgit Dilling Jandorf og fagkonsulent Stine Weiersøe Villadsen (Socialstyrelsen) samt seks skoler fra tre forskellige kommuner. Projektet er igangsat på basis af en forskningsbevilling fra Trygfonden og støttes økonomisk desuden af Undervisningsministeriet samt Socialstyrelsen.

Sidst opdateret 12/04 2015