Forside > Handicap > Ordblindhed > Metoder > Tidlig indsats > Sprogvurdering af småbørn

Sprogvurdering af småbørn

It-understøttet valideret sprogvurderingsredskab til 3 årige børn stilles til gratis rådighed for alle kommuner.

Barn i klasserum

Danske daginstitutioner skal tilbyde en sprogvurdering af alle børn omkring 3 år, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der tyder på, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Professor Dorthe Bleses fra Center for Børnesprog på Syddansk Universitet har som led i det tværoffentlige projekt Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) udviklet et valideret sprogvurderingsmateriale, som findes i en it-understøttet version hos Socialstyrelsen. Det it-understøttede sprogvurderingsredskab stilles til gratis til rådighed for alle kommuner.

Sprogvurderingsredskab

Lovgrundlag

Reglerne om sprogvurdering og sprogstimulering af børn i dagtilbud fremgår af §§ 11 og 12 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Det følger af dagtilbudsloven, at alle børn i alderen omkring 3 år skal modtage en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Alle børn i alderen omkring tre år, der ikke er optaget i dagtilbud, skal have foretaget en sprogvurdering. Med dagtilbud menes en daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-5, dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 2 og 3 eller puljeordning efter dagtilbudslovens §§ 101 og 102.

Formål

Formålet med sprogvurdering og sprogstimulering til børn i alderen omkring 3 år er at sikre, at børn fra en tidlig alder får den nødvendige støtte i deres dansksproglige udvikling, så de kan opnå et alderssvarende sprog til at trives og udvikles her og nu og en god overgang til skolen. Sprogvurdering og sprogstimulering skal således understøtte børns udvikling af dansksproglige kompetencer.

Sprogvurderingen skal anvendes som afsæt for at identificere børnenes sproglige udfordringer og ressourcer, der også skal være i fokus i forhold til, hvordan det enkelte barn bedst mulig tilegner sig dansksproglige kompetencer. Sprogvurderingen skal således bidrage til, at sprogstimuleringen tilrettelægges, så der kan tages hensyn til det enkelte barns forudsætninger og behov.

Kontakt til Socialstyrelsens support

Socialstyrelsen under Social-, Børne- og Integrationsministeriet har ansvaret for udviklingen og driften af sprogvurderingsredskabet. Hvis du har problemer med it-understøttelsen af sprogvurderingsmaterialet, kan du kontakte Socialstyrelsens support.

For at Socialstyrelsens support kan hjælpe dig, er det afgørende, at du oplyser følgende;

  • Den kommune og det dagtilbud eller skole, du er ansat i.
  • Hvilket materiale du oplever problemer med – beskriv her, om det er 3 års, 5½ års eller børnehaveklasse materialet, om det er i materialet til forældrene eller til pædagogen mv.
  • Hvornår (dato og tid) du har oplevet et problem.
  • Jo mere præcist du beskriver problemet, des større sandsynlighed for, at supporten kan hjælpe dig.
  • Sprogvurderingsredskabet
  • Det it-understøttede sprogvurderingsredskab samt de papirmaterialer, som knytter sig til sprogvurderingen tilgås via via KL’s hjemmeside.
Sidst opdateret 16/04 2015