Forside > Handicap > Ordblindhed > Metoder > Tidlig indsats

Tidlig indsats

En tidlig indsats fra institutioner og hjem kan minimere risikoen for ordblindhed ganske betydeligt.

Danske og udenlandske undersøgelser viser, at børn, der har forældre med ordblindhed, er i større risiko for selv at opleve problemer med skriftsproget. Men med en solid og koordineret indsats fra institutioner og hjem, kan denne risiko nedsættes væsentligt.

Et veldokumenteret indsatsområde er at stimulere forudsætningerne for udnyttelsen af det fonematiske princip (at sætte lyd til bogstaver i læsning og dele ord op i enkeltlyde i stavning). I praksis betyder det, at børn fra 3-6 år leger med sprogets lyd, bl.a. ved at rime, og øger deres fonologiske opmærksomhed. En række undersøgelser, også danske, har vist, at intensive og systematiske forløb i daginstitutioner kan styrke børnenes forudsætninger for senere læsetilegnelse. At tilrettelægge sådanne forløb kræver grundig viden om sprogets opbygning og form, og det kræver pædagogisk fantasi og en lille portion stædighed, fordi mange børn i risikogruppen ikke nødvendigvis finder lege med sproget interessant. Vi anbefaler, at man samarbejder med kommunens talepædagoger.

Dernæst er det særligt veldokumenteret og effektivt at arbejde med bogstav-lyd korrespondance i de tidlige skoleår. I praksis betyder det, at skolebørn arbejder ca. 20 minutter om dagen med bogstaverne og deres lyd. Børn, som har haft en langsom eller på anden måde bemærkelsesværdig talesproglig udvikling, bør man være opmærksom på i bogstavindlæringen. Hvis der er grund til bekymring, bør man tilrettelægge 20 minutters ekstra undervisning (repetition) i bogstaver og deres lyd.

Nogle læsebogssystemer lægger stor vægt på systematisk arbejde med bogstaverne og deres lyde. Andre gør ikke. Så er det op til læreren at tilrettelægge arbejdet med bogstaver og lyd uden støtte i læsebogen. Arbejdet styrkes, når hjemmet er informeret og kan støtte barnet.

Sidst opdateret 12/04 2015