Gå til indhold
Forside > Handicap > Ordblindhed > Metoder > Læsemakker

Læsemakker

Læsemakker er et makkerprogram på tværs af alder (”cross-age tutoring”). Et læsemakkerpar kan bestå af to elever, en ældre elev fra 5.-9. klasse og en yngre elev fra 1.-2. klasse. Det kan også være et makkerpar mellem en voksen og en elev.

Læsemakker logoMakkerpar indeholder læring og potentiale for både yngre og ældre makker og bygger i høj grad på mesterlæreprincipper. Men der er tilmed en tydelig kursusaktivitet og supervision af den ældre makker gennem forløbet. Det kan være stærkt at engagere ældre makkere, som selv har erfaring med en langsom eller træg læseudvikling.

I en læsemakkerordning repeterer parret basale aktiviteter, som støtter læsning. De læser også tekster med henblik på at øve flydende læsning, dvs. med korrektiv feedback fra den ældre makker.

Den ældre makker er instrueret i to forskellige læse- og retteteknikker, som bidrager til at sikre det faglige udbytte. Samtidig er der fokus på at skabe en positiv stemning. Man kan, med blik for den ældre makkers kompetencer og den yngre makkers udgangspunkt, integrere andre faglige aktiviteter i et læsemakkerprogram.

En Læsemakkerordning kan indlejres i skolernes læsebånd. Det gør koordinationen af skemaer noget lettere. Men det kan også finde sted i fritiden/SFO-tid. Et læsemakkerforløb er to runder af 12-20 sessioner med ca. 30 minutters intensivt arbejde pr. session.

Forskellige koncepter

Socialstyrelsen har arbejdet med to koncepter.

Projekt Lærerstuderende som Læsemakkere

Lærerstuderende fra Professionshøjskolen Metropols læreruddannelse har været makkere for elever i 2. og 3. klasse.

Projekt Læsemakker

Elever fra mellemtrinnet har været makkere for elever i indskolingen.

Mere viden

Sidst opdateret 30/04 2020