Gå til indhold

Multiple funktionsnedsættelser uden talesprog i tal

I 2009 blev der senest foretaget en landsdækkende opgørelse over antallet af småbørn med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog i specialbørnehaver og antallet af skoleelever med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog i folkeskoler.

Duploklodser stablet som søjlediagramLandsopgørelsen 2009 blev foretaget på baggrund af henvendelser til 152 børnehaver, vuggestuer og skoler i netværket. Der kom svar fra 151 institutioner.

Samlet små- og skolebørn

 • 1185 børn gik i en skole eller vuggestue/børnehave i Danmark.
 • Børnene gik i 131 ud af 151 deltagende skoler/institutioner - af de 131 var 5 regionale og 126 kommunale.

(Af de 151 tilbud er 142 kommunale og 7 regionale. Yderligere 2 tilbud er enten nedlagt eller ophørt med at modtage børn med multiple funktionsnedsættelser).

Småbørn 0-6 år

 • Der var 443 småbørn med multiple funktionsnedsættelser, som gik i vuggestue eller børnehave i Danmark. Det svarede til 0,097 % af alle småbørn.
 • Der var 80 deltagende institutioner, som modtog børn fra fokusgruppen. 70 af disse modtog børn med multiple funktionsnedsættelser. Heraf var der 1 regionalt og 69 kommunale tilbud.

I forhold til landsopgørelsen 2007:

 • En stigning i det samlede antal småbørn med multiple funktionsnedsættelser i Danmark på 16 børn.
 • I forhold til 2007 udgjorde det en stigning på 0,003 % i andelen af børn med multiple funktionsnedsættelser, som gik i vuggestue eller børnehave i Danmark.
 • To færre institutioner havde børn med multiple funktionsnedsættelser indskrevet.

Skolebørn

 • Der var 743 skolebørn med multiple funktionsnedsættelser, som modtog undervisning på skoler i Danmark.
 • Der var 69 deltagende skoler, som modtog børn fra fokusgruppen, og 61 af disse havde børn indskrevet. Heraf var der 4 regionale og 57 kommunale tilbud.

I forhold til landsopgørelsen 2007:

 • En stigning i antallet af skolebørn med multiple funktionsnedsættelser på 8 børn.
 • Et fald i antallet af skoler, der havde børn med multiple funktionsnedsættelser på 3.
 • Et fald på 0,021 % i andelen af skolebørn med multiple funktionsnedsættelser i Danmark i forhold til det samlede antal børn mellem 7 og 17 år. Faldet skyldes, at beregningsgrundlaget for 2009 er ændret i forhold til tidligere år.

Børn, der ikke er omfattet af opgørelsen

 • Der blev indrapporteret kendskab til 31 småbørn og 16 skolebørn, der ikke gik i dagtilbud/skole.
 • Det totale antal af børn med multiple funktionsnedsættelser, som modtog hjemmeundervisning, kendes ikke.

Landsopgørelsen 2009

Landsopgørelsen 2007 

Sidst opdateret 17/01 2020