Gå til indhold

Smertemåling

Her finder du smerteskemaer og smerteprofiler, der kan være en hjælp til at aflæse og tolke symptomer på smerte hos både børn og voksne med alvorlig kommunikationsnedsættelse og/eller multiple funktionsnedsættelser.

Udtryk for smerte er ofte det første tegn på skader, sygdom og ubehag, men hos en person med alvorlig kommunikationsnedsættelse kan disse smerter let overses eller fejltolkes. Det kan smerteskemaerne og profilerne være med til at undgå.

Hvis en person ikke er i stand til at kommunikere med ord, at han/hun har ondt eller ubehag, kan smerter og andre symptomer såsom kvalme, synkebesvær, træthed, kommunikeres på forskellige måder. Heriblandt:

  • Vokale reaktioner (gråd, stønnen)
  • Tilpasset adfærd (fx gnidning af det berørte område, undgå visse bevægelser)
  • Afledende adfærd (fx rokkende, bide i en hånd, fagter)
  • Ansigtsudtryk (fx grimasser)
  • Psykisk/fysisk tilbagetrækning, dårligt humør
  • Søvnforstyrrelser
  • Selvskadende adfærd
  • Hyperaktiv adfærd
  • Autonome ændringer (fx pulsen og/eller blodtryk øges/formindskes, svedeture).

Særlige observationsfærdigheder, redskaber samt en nær viden om normal adfærd for den individuelle person med kommunikationsnedsættelse er nødvendige for at kunne aflæse og tolke tegn og symptomer på smerte.

En systematisk kortlægning af personens udtryksmåder ved smerte og ubehag er derfor vigtig for at kunne sikre den rette respons og indsats i forhold til smertebehandling af personen.

I det følgende præsenteres fire redskaber, som kan supplere kortlægningen af smerter hos den enkelte. Redskaberne kan benyttes af både fagpersoner og pårørende. Redskaberne er oversat fra engelsk af Socialstyrelsen i 2013.

Pædiatrisk Smerteprofil

(Paediatric Pain Profile)

Den pædiatriske smerteprofil er et redskab, der indeholder både smertehistorik, en grundlæggende vurdering og fortsatte smertevurderinger.

Profilen er særligt udviklet til børn med svære neurologiske funktionsnedsættelser – særligt der, hvor funktionsnedsættelsen gør det umuligt for dem at kommunikere smerte gennem talesprog.

Pædiatrisk Smerteprofil, Socialstyrelsen, 2013

Checkliste af smerter hos børn uden talesprog

Non-communicating Children’s Pain Checklist – Revised (NCCPC-R)

"Checkliste af smerter hos børn uden talesprog – revideret" er udviklet til at registrere smerter hos børn i alderen 3-18 år, der ikke kan tale som følge af kognitive (mentale/intellektuelle) begrænsninger eller handicap.

Checklisten kan bruges uanset, om barnet har eller er foruden fysiske begrænsninger eller handicap.

Checkliste af smerter hos børn uden talesprog – revideret

DisDAT-redskabet målrettet voksne

The DisDAT Tool

DisDAT er et redskab, der er designet til at beskrive en persons sædvanlige tegn på tilpashed. Det gør, at tegn på utilpashed også kan identificeres mere præcist. DisDAT er ikke et scoringsredskab.

Redskabet er beregnet til at hjælpe med at identificere tegn på utilpashed hos voksne, som har svært begrænsede kommunikationsevner.

DisDAT-redskabet

DisDAT registreringsark

Kronisk Smerte Skala for Non-verbale Voksne med Udviklingshæmning

Kronisk Smerte Skala for Non-verbale Voksne med Udviklingshæmning er et redskab, der kan benyttes til at måle kroniske smerter hos voksne, som ikke formår at udtrykke smerten verbalt.

Kronisk smerte skala for non-verbale voksne med udviklingshæmning, Socialstyrelsen, 2013

Sidst opdateret 25/11 2021