Netværk for multiple funktionsnedsættelser

Socialstyrelsen driver og faciliterer fagligt netværk for multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Netværket mødes 2-3 gange om året, hvor netværksdeltagerne har stor mulighed for at få indflydelse på, hvilke temaer og oplæg der skal på netværksmøderne.

Formålet med netværket er at skabe et fagligt forum til udveksling af viden og erfaring, diskussion af faglige problemstillinger og dele nye idéer i relation til borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog på både voksen- og børneområdet.

Netværket er åbent for praktikere, forskere og repræsentanter fra faglige organisationer, der arbejder med emner i relation til mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Vilkår for deltagelse i netværket

Sidst opdateret 07/03 2019