Forside > Handicap > Hørehandicap > Udgivelser

Udgivelser om hørehandicap

Socialstyrelsen har en række udgivelser om hørehandicap.
2016 | ADHD, Autisme, Bevægelseshandicap, Børn med funktionsnedsættelser, Døvblindhed, Epilepsi, Hørehandicap, Multiple funktionsnedsættelser, Sjældne handicap, Synshandicap

En hel familie

Inspirationsmaterialet "En hel familie" er målrettet danske kommuner og præsenterer seks tidlige og forebyggende indsatser til familier med børn med tegn på funktionsnedsættelse, som med god erfaring er gennemført i danske kommuner.

2015 | ADHD, Autisme, Bevægelseshandicap, Børn med funktionsnedsættelser, Døvblindhed, Epilepsi, Hjerneskade, Hørehandicap, Multiple funktionsnedsættelser, Ordblindhed

Videnskortlægning: Styrket tidlig og forebyggende indsats

Kortlægningen giver et overblik over tidlige indsatser til familier med børn med funktionsnedsættelser. Der er fokus på de mest virkningsfulde, familierettede indsatser.

2015 | ADHD, Autisme, Bevægelseshandicap, Børn med funktionsnedsættelser, Epilepsi, Hjerneskade, Hørehandicap, Multiple funktionsnedsættelser, Ordblindhed, Sjældne handicap, Synshandicap

Trænings- og habiliteringsindsatser til børn og unge med et betydeligt og varigt handicap

Få inspiration til, hvordan man i praksis anvender metoder til at arbejde helhedsorienteret og tværfagligt om indsatsen til barnet både med fagfolk og forældre.

2015 | Børn med funktionsnedsættelser, Hørehandicap, Sjældne handicap, National koordination

Forløbsbeskrivelse: Børn og unge med tidligt konstateret høretab

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til kommunen om tilrettelæggelser af indsatser til børn og unge i målgruppen.

2015 | ADHD, Autisme, Bevægelseshandicap, Børn med funktionsnedsættelser, Døvblindhed, Epilepsi, Hørehandicap, Multiple funktionsnedsættelser, Ordblindhed, Sjældne handicap, Synshandicap

Kort og godt: Kortlægning af evidensbaserede programmer og lovende indsatser til forældre og søskende til børn med handicap

Indsatsen over for familier med et barn med handicap trænger til et løft. Det er kommuner, borgere og brugerorganisationer enige om, viser KORA og Oxford Researchs kortlægning, som er blevet udført for Socialstyrelsen.

2015 | ADHD, Autisme, Bevægelseshandicap, Børn med funktionsnedsættelser, Døvblindhed, Epilepsi, Hjerneskade, Hørehandicap, Ordblindhed, Sjældne handicap, Synshandicap, Multiple funktionsnedsættelser

Kortlægning af evidensbaserede programmer og lovende indsatser til forældre og søskende til børn med handicap

Indsatsen over for familier med et barn med handicap trænger til et løft. Det er kommuner, borgere og brugerorganisationer enige om, viser KORA og Oxford Researchs kortlægning, som er blevet udført for Socialstyrelsen.

2013 | Autisme, Bevægelseshandicap, Børn med funktionsnedsættelser, Døvblindhed, Epilepsi, Hjerneskade, Hørehandicap, Multiple funktionsnedsættelser, Sjældne handicap, Stammen og løbsk tale, Synshandicap, Udviklingshæmning

Forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap. Guide til hjælp og støtte

Pjece henvendt til forældre, der venter eller er forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap.

2013 | Stammen og løbsk tale, Ordblindhed, Hørehandicap

Jo, vi kan! Om unge med kommunikative funktionsnedsættelser

Faghæftet tager udgangspunkt i interview med unge med forskellige former for kommunikative funktionsnedsættelser.

2012 | Døvblindhed, Hørehandicap

Inkluderende rammer for døve studerende

Dette faghæfte har til formål at understøtte faglig og social inkludering af døve studerende som bruger tegnsprogstolk på en ungdomsuddannelse.

2012 | Hørehandicap, Døvblindhed

Unge med høretab på vej til ungdomsuddannelse

Denne rapport formidler erfaringer fra et projekt i Socialstyrelsen, som havde til formål at facilitere processer, der kan kvalificere og forbedre uddannelsesvejledningen til unge med høretab.

2012 | Døvblindhed, Hørehandicap

Vejledning til skolen - elever med høretab i folkeskolen

Faghæfte, der beskriver, hvilke forhold og indsatser der er centrale i forbindelse med inklusion af børn med høretab i folkeskolen.

2012 | Hørehandicap

Gode råd - Kommunikation med mennesker med erhvervet døvhed

Plakat, der giver gode råd til, hvordan man bedst kommunikerer med mennesker med erhvervet døvhed.

2012 | Hørehandicap

Gode råd - Kommunikation med ældre døve

Plakat der giver gode råd om hvordan man bedst kommunikerer med døve ældre.

2012 | Hørehandicap

Gode råd - Kommunikation med mennesker med hørenedsættelser

Plakat, der giver gode råd til, hvordan man bedst kommunikerer med mennesker med hørenedsættelser.

2012 | Hørehandicap

Gode råd - Kommunikation med døve

Plakat, der giver gode råd til, hvordan man bedst kommunikerer med døve.

2010 | Døvblindhed, Hørehandicap

Vejledning til forældre - høretab i folkeskolen

Faghæfte, der beskriver, hvilke forhold og indsatser der er centrale i forbindelse med inklusion af børn med høretab i folkeskolen.

2010 | Hørehandicap, Døvblindhed

Vejledning til børnehaven - børn med høretab i børnehave

Dette hæfte er en vejledning i, hvorledes en børnehave kan skabe gode pædagogiske og fysiske rammer for et barn med høretab, så barnets udvikling og trivsel i fællesskabet med de andre børn får så gode betingelser som muligt.

2010 | Hørehandicap, Døvblindhed

Vejledning til forældre - børn med høretab i børnehave

Dette hæfte er en vejledning i, hvorledes en børnehave kan skabe gode pædagogiske og fysiske rammer for et barn med høretab, så barnets udvikling og trivsel i fællesskabet med de andre børn får så gode betingelser som muligt.

2010 | Hørehandicap

Personer med høretab i Danmark

Rapport som giver en oversigt over den danske statistik på høreområdet samt den publicerede litteratur.

2009 | Døvblindhed, Hørehandicap

Unge med høretab - litteraturstudie

Litteraturstudie som giver overblik over viden om unge med høretab.

Sidst opdateret 28/04 2015