Gå til indhold
Forside > Handicap > Hørehandicap

Hørehandicap

Et hørehandicap påvirker en persons opfattelse af lyd. Konsekvenserne af et hørehandicap kan variere meget, fx efter hvornår høretabet er opstået, hvilken sværhedsgrad høretabet har, eller hvilken kommunikationsform der benyttes. Et hørehandicap kan have konsekvenser for en persons sprog, kommunikation, trivsel og samfundsdeltagelse.

En tidlig og velkoordineret faglig indsats i forhold til børn med tidligt konstateret høretab gør, at mange børn i dag kommer til at høre og får et talesprog.

Her finder du Socialstyrelsens publikationer om hørehandicap.