Gå til indhold

Forsørgelse

Det er vigtigt, at kommunen hurtigt hjælper med at afklare den hjerneskaderamte borgers - og evt. families - reelle grundlag for at forsørge sig selv.

Hvad er borgerens aktuelle grundlag for at forsørge sig selv:

  • Er borgeren på sygedagpenge, løn (med behov for dagpengerefusion), kontanthjælp, pension, efterløn eller andre ordninger?
  • Og sikrer indtægterne, at den ramte eller familien kan forsørge sig selv?

Skal der ske ændringer i aktuelle forsørgelsesgrundlag:

  • Borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet skal evt. have afprøvet arbejdsevne eller have en fritidsbeskæftigelse.
  • Borgere på diverse pensioner eller efterløn skal have vurderet, om forsørgelsesgrundlaget i henhold til lovgivning er ændret.

Er der grundlag for at søge om dækning af merudgifter, helbredstillæg med videre:

  • Serviceloven giver mulighed for at få tilskud til dækning af helbredstillæg eller nødvendige merudgifter, der er en følge af den nedsatte funktionsevne, når visse betingelser er opfyldt.
Sidst opdateret 11/01 2019