Forside > Handicap > Epilepsi > Om epilepsi > Førstehjælp

Førstehjælp ved epileptiske anfald

De forholdsregler der skal tages under et anfald afhænger helt af, hvilken type anfald personen med epilepsi har. Har man som fagperson kontakt med et barn eller voksen med epilepsi er det en fordel at være forberedt på hvilken type anfald personen får, så man ved, hvad der skal gøres i tilfælde af anfald. Her kan du læse om førstehjælp i tilfælde af krampeanfald og mindre anfald

Krampeanfald kan se meget dramatiske ud, men der kræves kun ganske få ting for at hjælpe personen bedst muligt.

Ved krampeanfald

 • Vær rolig. Anfaldet medfører ikke smerter og går oftest over af sig selv i løbet af 2-3 minutter.
 • Beskyt personen mod stød og slag.
 • Når kramperne er ophørt så forsøg at lægge personen om på siden, løsn stramt tøj og sørg for, at munden er fri for spyt, slim med videre så vejret kan trækkes uhindret.
 • Put aldrig noget i personens mund under anfaldet - det skader mere end det gavner, da det kan forårsage knækkede tænder og i værste fald medføre farlige vejrtrækningsproblemer.
 • Bliv ved personen til bevidstheden er vendt tilbage og han/hun kan klare sig.

Tilkald kun ambulance, hvis:

 • Kramperne har varet mere end fem minutter
 • Anfaldene gentager sig
 • Anfaldet sker under badning
 • Personen er kommet til skade

Læs om sikkerhed ved svømning.

Ved mindre anfald

Mindre anfald kan påvirke bevidstheden i større eller mindre grad og give sig til udtryk på mange måder, fx fjernhed, smasken, pillen, ”sort tale”, formålsløse handlinger og angst.

 • Vær rolig og sørg for, at personen ikke udsætter sig selv for en faresituation, eller kommer til skade.
 • Bliv ved personen til den fulde bevidsthed er vendt tilbage og han/hun kan klare sig.

Læs om praktiske råd: Før under og efter et anfald, når man har et barn med epilepsi i skolen.

Sidst opdateret 16/04 2015