Forside > Handicap > Døvblindhed > Om medfødt døvblindhed > Medfødt døvblindhed i tal

Medfødt døvblindhed i tal

I Danmark regner vi med, at der er omkring 250 personer med medfødt døvblindhed.

Vi kender ikke det eksakte antal personer, der har funktionsnedsættelsen medfødt døvblindhed i Danmark, men vi formoder, at det er ca. 250. Dette estimat bygger dels på norske og svenske populationsundersøgelser, dels på en dansk kortlægning af personer med medfødt døvblindhed fra 2004.

I 2014 modtog 191 personer rådgivning fra det landsdækkende konsulentsystem for personer med medfødt døvblindhed. Vi antager, at der desuden findes et antal personer med medfødt døvblindhed, som ikke er identificeret pga. manglende ønske eller behov for at benytte konsulentsystemet.

Følgende skema viser aldersfordelingen hos de personer med medfødt døvblindhed som modtog rådgivning fra konsulentsystemet i 2014:

0-6 år 19
7-18 år 46
19-64 år 122
65 år og ældre 4
I alt 191

Flere bliver identificeret

I 2004 blev der gennemført en kortlægning af personer med medfødt døvblindhed. Før kortlægningen fik 108 personer med medfødt døvblindhed service fra det landsdækkende konsulentsystem. På baggrund af kortlægningsundersøgelsen steg dette tal til 180 personer.

Kortlægningsundersøgelsen medførte en forøgelse af nyfundne personer med funktionsnedsættelsen på 66,7 %. Det øgede antal personer med medfødt døvblindhed skyldes ikke, at der bliver født flere børn med funktionsnedsættelsen, men primært en tidligere diagnosticering af omfattende syns- og hørenedsættelse i børnegruppen, og at de børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed, som tidligere ikke fik et døvblindespecifikt servicetilbud, nu bliver identificeret og dermed får mulighed for at modtage et særligt tilrettelagt tilbud, som passer til deres funktionsnedsættelse.

Forskellige grader af syn og hørelse

Mennesker med medfødt døvblindhed er ikke en ensartet gruppe. Funktionsnedsættelsen ser meget forskellig ud fra person til person, og graderne og kombinationen af syns- og hørenedsættelsen varierer meget. I kortlægningsundersøgelsen fandt vi følgende fordeling:

Personer der er totalt døve og blinde18,3 %
Personer der er helt blinde og har en funktionel hørerest 20 %
Personer der er helt døve og har en funktionel synsrest 27,8 %
Personer der både har funktionelle høre- og synsrester 33,9 %

Kortlægning af medfødt døvblindhed (2004)

Konsulentfunktionen hos Center for Døvblindhed og Høretab

Sidst opdateret 16/04 2015