Forside > Handicap > Døvblindhed > Om medfødt døvblindhed

Om medfødt døvblindhed

Medfødt døvblindhed er en funktionsnedsættelse, hvor kombinationen af syn- og hørenedsættelse først og fremmest medfører forskellige grader af kommunikationsproblemer.

Medfødt døvblindhed omfatter mennesker, som er født med en kombineret syns- og hørenedsættelse og mennesker, der er blevet syns- og hørehæmmet, inden de har udviklet et sprog.

Hvordan opleves verden, når syn og hørelse mangler?

Døvblindhedens udtryk varierer alt efter, hvor stor syns- og hørenedsættelsen er. Mennesker med medfødt døvblindhed:

  • er helt døve og helt blinde
  • er blinde med en funktionel hørenedsættelse
  • er døve med en funktionel synsnedsættelse
  • har en funktionel syns- og hørenedsættelse.

For alle mennesker med medfødt døvblindhed gælder det dog, at syns- og hørenedsættelsen er så alvorlig, at de to sanser ikke kan supplere eller kompensere hinanden, og ofte kan de heller ikke bruges samtidigt.

Der findes ikke et entydigt svar på, hvad det vil sige at have medfødt døvblindhed. Mennesker med medfødt døvblindhed ligner ikke hinanden mere, end seende og hørende mennesker gør. Deres kommunikationsformer er forskellige, og nogle har ”kun” en syns- og hørenedsættelse af varierende grad, mens andre i tillæg kan have yderligere funktionsnedsættelser i tillæg, fx motoriske og/eller neurologiske/kognitive.

Ved medfødt døvblindhed er funktionsnedsættelsen indtruffet inden begrebsverdenen og sproglig kommunikation er udviklet. Medfødt døvblindhed påvirker derfor udvikling af kommunikationen og andre sociale færdigheder og medfører en ekstrem sårbarhed i forhold til at udvikle og opretholde tilgang til oplevelser, som giver sammenhæng og mening i tilværelsen. Det gælder både i forhold til andre mennesker og til den fysiske verden. Hvis omgivelserne i sin tilrettelæggelse ikke tager højde for dette, kan det medføre konsekvenser i form af sociale og emotionelle forstyrrelser.

Miljøet omkring mennesker med medfødt døvblindhed bør tilrettelægges på en måde, der tager højde for individuelle behov. For at personer med medfødt døvblindhed skal kunne fungere optimalt, er det nødvendigt, at der tilrettelægges både i forhold til det fysiske miljø og til det sociale miljø.

Udover udfordringer med kommunikation medfører medfødt døvblindhed også alvorlige udfordringer i forhold til:

  • Adgang til alle former for information
  • Orientering i omgivelserne
  • Almindelige dagligdags aktiviteter (ADL)

Vil du vide mere: 

Sidst opdateret 12/04 2018