Forside > Handicap > Døvblindhed

Døvblindhed

Når en syns- og hørenedsættelse optræder sammen, forstærker de gensidigt hinanden og danner tilsammen en helt særlig funktionsnedsættelse, døvblindhed.

Døvblindhed kan være enten medfødt eller erhvervet. Ved medfødt døvblindhed indtræder den dobbelte sansenedsættelse inden personen har udviklet et sprog. Ved erhvervet døvblindhed har personen udviklet et sprog (tegnsprog eller talesprog), når døvblindheden indtræder. Døvblindhedens udtryk varierer alt efter, hvor stor syns- og hørenedsættelsen er. Nogle er helt døve og blinde, andre har en syns- og/eller hørerest.

På Socialstyrelsens Vidensportal kan du læse temaet om medfødt døvblindhed og taktile strategier. 

Spørgeguiden er et værktøj, som kan bruges til at afklare, om en borger er ramt på både syn og hørelse, og derfor skal henvises til relevante instanser.