Autisme

Autisme er en samlet betegnelse for en bred gruppe af beslægtede vanskeligheder. Følgerne af autisme kan mildnes væsentligt gennem tidlig indsats.

Autisme er en sammensat funktionsnedsættelse, som forekommer i forskellige grader og former. Autisme er kendetegnet ved en anderledes, og ofte forsinket, udvikling på områderne socialt samspil, kommunikation, forestillingsevne og adfærd og interesser.

Autisme indvirker på personens interesseområder, personlighedsudvikling og livssituation – i det hele taget alle de situationer og sammenhænge, som mennesker med autisme befinder sig i.