Gå til indhold
Forside > Handicap > ADHD > Viden om metoder > Vidensnotat om mennesker med ADHD

Vidensnotat om mennesker med ADHD

Socialstyrelsen har udgivet et nyt vidensnotat om sociale indsatser for mennesker, der har ADHD eller lignende vanskeligheder. Notatet er baseret på aktuel viden om, hvad der virker for målgruppen.

Vidensnotat fra Socialstyrelsen præsenterer en kort oversigt over den aktuelle viden om sociale indsatser for mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder.

En bred gruppe

Mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder udgør en bred gruppe og har forskellige ressourcer og behov.

Målet med de sociale indsatser er at skabe de bedste udviklings- og livsbetingelser for målgruppen. Det omfatter blandt andet at opnå selvbestemmelse og ansvar for eget liv, at indsatsen tilrettelægges med fokus på det enkelte menneskes ressourcer, og at borgeren skal støttes i at udnytte sit fulde potentiale.

Indsatser skal forebygge

Indsatserne skal være med til at forebygge, at det bliver nødvendigt med mere indgribende tiltag.

Det kræver solid viden om, hvad der virker, hvorfor det virker, og hvordan det virker. Ideen med vidensnotatet er derfor at give kommunerne bedre muligheder for at træffe beslutninger om indsatser til mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder på et informeret og velkvalificeret grundlag.

Knytter sig til ADHD-handleplanen

Vidensnotatet om mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder er baseret på et udvalg af den aktuelt tilgængelige og forskningsbaserede viden og indgår i en række af vidensnotater fra Socialstyrelsen om målgrupperne for den kommunale indsats.

Notatet knytter sig til til ADHD-handleplanen, men giver en kortere oversigt over den aktuelle viden på området.

Vidensnotat om mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder

Sidst opdateret 12/04 2018