Forside > Handicap > ADHD > Om ADHD > Ungdomsliv og ADHD > Valg og fodfæste

Valg og fodfæste

Unge træffer mange vigtige valg, og nogle valg kan få betydning for resten af livet. Mange individuelle valg

De unge skal træffe mange vigtige valg, og nogle kan få betydning for resten af livet. Det kan være valg af uddannelse, arbejde, om at flytte hjemmefra, valg af venner, kærester, holdninger og meget mere.

Hvert enkelt valg forudsætter overblik i forhold til hvilke muligheder der findes. Man skal have en idé om, hvad man gerne selv vil og er god til. De unge skal kunne forestille sig fremtiden, og i et vist omfang kunne kalkulere med de forskellige valgs konsekvenser og muligheder. Dette stiller store krav til at kunne planlægge og se sammenhænge mellem handlinger nu, og det man gerne vil opnå engang ude i fremtiden.

De mange personlige valg og muligheder for at forme eget liv er på en gang en stor frihed og en stor udfordring for de fleste unge. Omgivelsernes krav om fokusering, effektivitet og langsigtet planlægning, kan føre til en oplevelse af utilstrækkelighed og nederlag. De unge står meget alene både med deres valg og succes, men også med deres fiaskoer.

Vanskeligheder med overblik, koncentration og opmærksomhed kan forstærke følelsen af usikkerhed og forvirring. Der kan i forskellig grad opstå behov for støtte i forhold til netop disse valgsituationer. Valgene skal helst ende med, at være både opnåelige og relevante. Men det er vigtigt, at det er den unge selv, der træffer valgene og kan se sig selv i dem.

Fold alle teksterne ud eller ind

Fodfæste i nye miljøer

Rammerne på en ungdomsuddannelse, eller på en arbejdsplads, er mere løst strukturerede, end rammerne i skolen. Det forventes, at de unge selv kan planlægge og tilrettelægge deres hverdag, og at de kan skifte mellem forskellige sociale og faglige situationer.

Det kan gøre det svært for en del unge med ADHD eller lignende vanskeligheder at gennemføre fx en ungdomsuddannelse, eller fastholde et job. De har derfor ofte en række afbrudte uddannelsesforløb eller opsigelser i bagagen.

Det er derfor vigtigt, at støtte de unge i at opnå fodfæste socialt og fagligt. Det kan være nødvendigt, at uddannelsesinstitution og/eller arbejdspladsen støtter de unge, i begyndelsen og undervejs i forløbet.

Behovet for støtte kan variere fra person til person. Det afhænger også af den konkrete situation. Derfor er det vigtigt at være fleksibel og tage udgangspunkt i den enkeltes egne erfaringer, og den sammenhæng, der er tale om.

Sidst opdateret 12/03 2015