Forside > Handicap > ADHD > Om ADHD > Ungdomsliv og ADHD > Sociale relationer og netværk

Sociale relationer og netværk

Selvvalgte sociale relationer har afgørende betydning for de unges muligheder for at finde fodfæste, og udvikle deres identitet.

Ung og selvstændig

Unge har et naturligt ønske om selvstændighed. Men der følger ansvar med. Man skal selv planlægge sin dag, holde styr på sin økonomi, sin uddannelse, mv.. Kravene til overblik og organisering er stærkt øgede. Den nyvundne selvstændighed kræver, at den unge kan sammenholde handlinger her og nu med de konsekvenser, disse har for fremtiden.

De vanskeligheder ADHD ofte medfører, kan gøre det nødvendigt, at trække på ressourcer i omgivelserne og hente støtte og vejledning fra voksne i længere tid. Det kan derfor være svært, at finde balancen mellem ønsket om at klare sig selv og samtidigt opleve sig afhængig af støtte fra fx forældre.

Ønsket om selvstændighed kan medføre, at de unge afviser den støtte, familien tilbyder. Det kan derfor være nødvendigt at støtte den unge i at finde andre personer, som kan give den nødvendige støtte. Det er afgørende, at den unge selv har en reel indflydelse på, hvem det skal være, og hvordan det skal foregå.

De selvvalgte sociale relationer har afgørende betydning for de unges muligheder for at finde fodfæste, og udvikle deres identitet. Unge spejler sig i andre unge og henter her accept og anerkendelse af den de er. De unge skal skabe et nyt og selvvalgt socialt netværk, som kan række ind i det kommende voksenliv.

Fold alle teksterne ud eller ind

Nye sociale relationer og netværk

Et barns sociale liv er på mange måder fastlagt af de voksne omkring barnet. Familien, skolen, fritidsordning og fritidsaktiviteter er centralt i barnets sociale liv. 

Det bliver anderledes i ungdomsårene. Her vender de unge sig i stigende grad mod jævnaldrende, og vælger selv sociale relationer. 

Problemer med opmærksomhed og impulsivitet kan medføre, at det er svært for børnene at opnå og fastholde stabile relationer til jævnaldrene. Barnet bliver måske let koblet fra en leg. En oplevelse af social isolation kan have fyldt meget i barndommen. 

En konsekvens kan være, at ens sociale kompetencer er sparsomme, eller senere udviklet. Det kan få betydning for de unges muligheder for at indgå i sociale fællesskaber med andre unge. Måske vil den unge ukritisk søge et hvilket som helst socialt fællesskab, bare man bliver accepteret.

Det kan derfor være afgørende, at de unge får støtte til at skabe og fastholde et socialt netværk, der giver mulighed for at udvikle succesfulde sociale kompetencer.

Sidst opdateret 12/03 2015