Forside > Handicap > ADHD > Om ADHD > Ungdomsliv og ADHD > Social kompleksitet

Social kompleksitet og ADHD

Skiftende sociale forventninger og vanskeligheder med opmærksomhed og impulsivitet kan betyde, at det kan være svært, at afkode og agere efter de skrevne og uskrevne regler.

Social kompleksitet og kompleks adfærd

Unge indgår i sociale relationer i mange forskellige sammenhænge. Det forudsætter forskellig adfærd. De unge skal navigere mellem en række sociale roller og arenaer. Skiftene mellem dem sker ofte med meget korte mellemrum.

De fleste unge kan navigere mellem forskellige sociale arenaer og roller helt naturligt. Kombinationen af skiftende sociale forventninger og vanskeligheder med opmærksomhed og impulsivitet kan dog betyde, at det kan være svært, at afkode og agere efter de uskrevne regler, som andre forventer, at man kender, men som ingen taler om.

Skiftene mellem forskellige sociale arenaer, med forskellig social adfærd, kan være en alvorlig kilde til vanskeligheder. Vennerne synes måske, at impulsiv adfærd er spændende og spontan i frikvarteret. Men den samme adfærd kan virke forstyrrende og irriterende for de samme venner 10 minutter senere, når de skal lave gruppearbejde. Evnen til hurtigt at kunne tilpasse sin adfærd til situationen bliver hele tiden udfordret.

Fold alle teksterne ud eller ind

Risikoadfærd

Ungdomslivet er for de fleste unge præget af en vis grad af risikofyldte aktiviteter og risikoadfærd. Risikoadfærd kan være flere ting. Typisk er det fx ubeskyttet sex, brug af legale og illegale rusmidler, hasarderet kørsel i både ædru og påvirket tilstand, og andre typer af mindre lovovertrædelser.

Risikoadfærden og risikovilligheden kan have forskellige grunde. Meget peger på, at det kan være en kombination af følelsesmæssig, kognitiv og neurologisk udvikling.

Risikoadfærd et socialt betinget fænomen. Det er relateret til de unges selvvalgte sociale relationer, snarere end til de familiemæssige forhold. Risikoadfærden har en social funktion, som giver den unge mulighed for at skabe nye kontakter eller fastholde de gamle.

Risikoadfærd er i høj grad styret af evnen til at kontrollere impulser, til at kunne vurdere en situation, kalkulere med konsekvenser og til at skabe overblik. ADHD eller lignende vanskeligheder kan indebære, at risikoadfærden kan være mere fremtrædende, end hos andre unge.

Da denne adfærd ikke udelukkende indeholder en risiko for individet selv, men også kan have store konsekvenser for omgivelserne, og for helt udenforstående mennesker, er det af stor betydning, at voksne omkring de unge, er særligt opmærksomme, opsøgende og støttende omkring dette.

Sidst opdateret 12/03 2015