Forside > Handicap > ADHD > Om ADHD > Piger og kvinder med ADHD > Livsfaser og støttebehov

Livsfaser og støttebehov

Behov for støtte varierer - også i forhold til livsfaser.

Opmærksomhedsrelaterede vanskeligheder hos piger og kvinder kan ændre karakter og sværhedsgrad, afhængig af livsforhold, livsfaser og de konkrete situationer, de befinder sig i. Udfordringernes udtryk og omfang afhænger af hvilke rammer, kontekster, krav og muligheder for støtte, den enkelte møder.
For nogle piger bliver vanskelighederne fx først synlige for omgivelserne, når de flytter hjemmefra, starter studie eller stifter familie. Her bliver udfordringerne med planlægning, struktur og tidsfornemmelse ofte tydelige.

For andre piger viser vanskelighederne sig som vredesudbrud, konfliktfyldt samspil med jævnaldrende, udfordrende adfærd og indlæringsvanskeligheder i skolen.

Nogle kvinder med ADHD eller lignende vanskeligheder kan have svært ved at sige fra på arbejdet, de kan være følsomme overfor kritik, konfliktsky og vil gå langt for at gøre andre tilpas.

De funktionelle vanskeligheder, piger og kvinder ofte oplever, kan komme til at overskygge de ressourcer den enkelte pige og kvinde også har.

Det kan i nogle tilfælde få den konsekvens, at udviklingspotentialet hos den enkelte ikke bliver tilstrækkeligt belyst.

Der er også risiko for at omgivelserne, i vurderingen af den enkeltes behov for støtte, overser at en kvinde der fx kan gennemføre en uddannelse, ikke nødvendigvis også kan overskue rengøring og indkøb. I den forbindelse er det vigtigt, at den enkelte persons egen vurdering og oplevelse af vanskeligheder, såvel som ressourcer, får afgørende betydning.

Vanskeligheder, ressourcer og behov for støtte må ikke forstås udelukkende med afsæt i diagnosen.

Sidst opdateret 12/03 2015