Forside > Handicap > ADHD > Om ADHD > Piger og kvinder med ADHD

Piger og kvinder med ADHD

De seneste års forskning har vist, at ADHD ofte kommer anderledes til udtryk hos piger og kvinder, end hos drenge og mænd. Der ses også en tendens til at pigernes vanskeligheder af forskellige årsager let overses eller misforstås af omgivelserne.

Det er af stor betydning, at der indenfor rammerne af både det sundhedsfaglige og det socialfaglige system sættes fokus på en tidlig målrettet indsats, ikke specifikt rettet mod en bestemt diagnose, men i stedet rettet mod trivsel, adfærd og socialt samspil, og som understøtter at problemer ikke udvikler sig til egentlige diagnoser.

En diagnose kommer oftest først på tale, når rammer og kontekst ændrer sig og krav fra omgivelserne når et niveau, som overstiger den enkeltes samlede kapacitet eller kompetencer.

Det betyder at udvikling og udviklingsproblematikker altid skal ses og forstås i en sammenhæng. Det betyder også at forskellige kontekster, forløb og situationer, kalder på forskellige sociale indsatser. 

Maja Lundemark Andersen interviewer en række kvinder i rapporten:

Familier og ADHD-problematikker – Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde

Fold alle teksterne ud eller ind

Kvinder og piger i tal

Piger og drenge har de samme vanskeligheder indtil de er fire år gamle, men fra 5-11-årsalderen er drengene overrepræsenterede i det psykiatriske system og i teenageårene er det flest piger, der kommer i kontakt med det psykiatriske system.

Mellem 3-5 % af alle børn i skolealderen opfylder kriterierne for at få diagnosen ADHD. Tallet er lavere for voksne. To til tre gange flere drenge end piger får stillet diagnosen i det sundhedsfaglige system.

Antallet af piger og kvinder med psykiske problemer er steget tre gange så meget som hos drengene siden 1990'erne og sundhedsfaglige analyser af komorbiditet hos mennesker med ADHD og lignende vanskeligheder viser, at problemerne ofte er mere synlige for omgivelserne hos mænd med ADHD, mens kvindernes vanskeligheder ofte vendes indad.

Sundhedsfaglig forskning (fx Svenny Kopp) konkluderer at piger og kvinder har en øget risiko for at udvikle depression, angst og spiseforstyrrelser, og at en ADHD-problematik kan ligge bag udviklingen af disse psykiske vanskeligheder.

Statistisk set har voksne kvinder med ADHD og lignende vanskeligheder ofte en anden psykiatrisk diagnose sammen med ADHD, og det er ofte er den anden diagnose, som volder mest synlige problemer.

I nogle tilfælde kommer en pige eller kvinde med ADHD eller lignende vanskeligheder først i kontakt med de sundhedsfaglige og socialfaglige systemer, når hun fx tillige kæmper med depression, angst, OCD (tvangstanker eller -handlinger) eller personlighedsforstyrrelser.

Sidst opdateret 07/04 2015