Forside > Handicap > ADHD > Om ADHD > Komorbiditet

Komorbiditet

Komorbiditet betyder, at flere diagnoser er til stede hos den enkelte person. Hos mange mennesker med ADHD vil komorbiditet optræde i form af andre psykiske og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

Typiske vanskeligheder som ses sammen med ADHD er søvnforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, andre udviklingsforstyrrelser, angst og depression. I forhold til børn, er der påvist en øget samtidig forekomst af kognitive forstyrrelser, herunder specifikke motoriske eller sproglige forstyrrelser og indlæringsvanskeligheder.

Det, at man har ADHD, er ikke nødvendigvis grunden til, at man også får en anden diagnose. Men det kan have en indflydelse. De udfordringer og oplevelser, man kan møde, når man har ADHD, har dog vist sig ofte at bidrage til, at man også udvikler fx angst eller depression.

Det er afgørende, at være opmærksom på, hvad der skaber problemer for den enkelte person. Det er ikke altid sikkert, at det er ADHD, der volder de største vanskeligheder, og det kan være mest hensigtsmæssigt at fokusere på det, der i den aktuelle situation fylder mest for den enkelte person. Nogen gange kan det også være nødvendigt at afhjælpe fx en angstproblematik, før en indsats i forhold til ADHD kan lykkes.

Unge og voksne med ADHD eller tilsvarende vanskeligheder har også en forhøjet risiko for at udvikle et misbrug. Indtagelse af forskellige stoffer kan have den virkning, at brugeren oplever, at nogle af de vanskeligheder, der kan være forbundet med ADHD, mindskes. Det kan eksempelvis være lettere at finde ro og falde i søvn eller lettere at samle tankerne og fokusere. Et misbrug i forbindelse med ADHD eller tilsvarende vanskeligheder kan fungere som en slags selvmedicinering.

Sidst opdateret 02/05 2018