Forside > Handicap > ADHD > Om ADHD > Et socialt perspektiv > Social sårbarhed

Social sårbarhed og ADHD

En ADHD-profil kan vise sig som social sårbarhed. Dette gør sig gældende for både børn, unge og voksne. For mange børn, unge og voksne kan ADHD eller lignende vanskeligheder betyde, at de er mere sårbare i forhold til sociale relationer og sociale forhold i samfundet.

Opmærksomhedsproblemer og impulsivitet kan medføre, at det kan være svært at opnå og fastholde stabile relationer til jævnaldrende. Det kan betyde, at en oplevelse af social isolation kan fylde meget i barndommen. Det kan få den konsekvens, at ens sociale kompetencer er sparsomme, eller senere udviklet.

I det videre ungdomsliv, hvor vennerne får større betydning og behovet for selvvalgte sociale relationer stiger, bliver forventninger og krav til de sociale kompetencer også større.

Unge med ADHD eller lignende vanskeligheder kan fx have en tendens til ukritisk at søge et hvilket som helst socialt fællesskab, hvis bare de bliver accepteret. Unge med ADHD eller lignende vanskeligheder kan også have svært ved at gennemføre en uddannelse, hvilket kan indebære, at de som voksne har et lavere uddannelsesniveau og en lavere indkomst, og dermed ringere livsvilkår end andre.

Både børn, unge og voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder kan have en øget risiko for at opleve ensomhed, isolation, sparsomme eller flygtige sociale relationer. For mange er der stor risiko for også at udvikle psykiske vanskeligheder, som fx depression eller angst, som kan være med til at gøre de sociale udfordringer større.

Ungdomsliv og ADHD

Sidst opdateret 11/03 2015