Forside > Handicap > ADHD > Om ADHD > Et socialt perspektiv > Krav og forventninger

Krav og forventninger

For personer med en ADHD-profil kan vanskelighederne blive tydelige i forholdet mellem krav og forventninger, individuelle ressourcer og behov.

Hver livsfase er karakteriseret af sociale arenaer, både i det nære miljø og i samfundet generelt.
Skolen fylder fx meget i barndommen; de sociale relationer med vennerne og uddannelse er styrende i ungdomslivet, og arbejde og karriere er dominerende for voksne.

Til hvert område knytter sig en række forventninger, og der stilles forskellige krav fra omgivelserne. Det er derfor nødvendigt, at forstå den enkeltes vanskeligheder i relation til den livsfase vedkommende befinder sig i. Kravene og forventningerne bliver gradvist større med alderen, og der er en forventning om, at man i vid udstrækning lærer at mestre dette allerede som barn og ung.

Der stilles forskellige forventninger og krav til menneskers adfærd, alt efter hvilken sammenhæng, de indgår i. Der er fx stor forskel på, hvad der forventes af et barn i en undervisningssituation og hvad der forventes af de sociale relationer i skolegården. Ligeledes er der stor forskel på, hvad der forventes af voksne i formelle arbejdssituationer, og hvad der forventes i almindeligt uformelt kollegialt samvær.

For personer med en ADHD-profil kan vanskelighederne netop blive tydelige i forholdet mellem krav og forventninger, individuelle ressourcer og behov. Hvordan vanskelighederne kommer til udtryk afhænger både af situationens kompleksitet og det enkelte menneskes personlige erfaringer og selvforståelse.

Sidst opdateret 11/03 2015