Sociale Indsatser målrettet sociale problemer

En del voksne med ADHD har sociale vanskeligheder på områder, hvor man traditionelt ikke har fokus på specifikke diagnoser.

Det kan være relevant at fokus også rettes mod sociale indsatser, der falder indenfor andre områder, fx i forhold til misbrug, hjemløshed, udsatte borgere, og herunder borgere med andre psykiske vanskeligheder. Situationen kan ofte være meget kompleks, og der kan være forhold som indledningsvist kan overskygge de vanskeligheder, der kan være afledt af ADHD, og som der måske skal tages hånd om, inden en indsats målrettet ADHD kan etableres.

Misbrug kan være et eksempel på denne kompleksitet, da det kan være en udfordring at etablere en relevant indsats til voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder, når der samtidig er et misbrugsproblem.

Hvis sagsbehandleren ikke har den tilstrækkelige viden om ADHD, kan det betyde at indsatsen alene rettes mod det synlige problem, misbruget, mens vanskelighederne, der er forbundet med af ADHD, overses.

I nogle tilfælde kan de forskellige vanskeligheder udgøre en barriere i forhold til en relevant indsats. Det kan eksempelvis gøre sig gældende i forhold til tilbud, hvor det er et krav, at man først skal gennem en misbrugsbehandling, før man kan deltage, og hvor misbrugsbehandlingen forudsætter, at der er afklaring i forhold til de psykiske vanskeligheder.

Det er vigtigt, at der er opmærksomhed på borgere med ADHD eller lignende vanskeligheder som samtidigt indgår i målgruppen for andre sociale indsatser. Indsatsen bør tage afsæt i eksempelvis vanskeligheder i forhold til hjemløshed, misbrug eller andre psykiske lidelser, men samtidig erkende de vanskeligheder der kan have tilknytning til ADHD.

Det kan, fx i relation til en indsats målrettet borgerens misbrug, også være nødvendigt, at der etableres bostøtte, som tager afsæt i de specifikke vanskeligheder, der kan være forbundet med ADHD. Det er også vigtigt, at der indgås et tæt samarbejde i de tilfælde, hvor en sundhedsfaglig udredning vil være relevant.

En indsats målrettet sociale vanskeligheder kan etableres på mange forskellige måder og på flere niveauer, som kan kombineres og tilpasses den enkeltes behov.

Sidst opdateret 20/03 2015