Forside > Handicap > ADHD > Handleplan om ADHD > Sociale indsatser > Indsatser målrettet voksne

Sociale indsatser målrettet voksne med ADHD

For mange mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder vil den måde vanskelighederne kommer til udtryk på, ændre sig med alderen.

For mange voksne vil de primært komme til udtryk i bestemte sammenhænge, når forventninger og krav i omgivelserne stiger, og den samlede mængde udfordringer i hjemmet, på uddannelse eller arbejde bliver større end kapaciteten hos den enkelte.

Kompetencer til at løse udfordringerne enkeltvis kan sagtens være til stede, men den samlede mængde udfordringer kan ikke magtes på en gang. For en stor del vil vanskelighederne blive særligt tydelige i forbindelse med større begivenheder, som eksempelvis at stifte familie, en skilsmisse eller nye krævende arbejdsopgaver med mere ansvar.

Nogle voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder mangler selvværd som følge af mange nederlag livet igennem. Derudover er der også mange, som får andre psykiske vanskeligheder, eksempelvis angst, depression eller stress, og mange får også et misbrug. Ofte kan disse problemer være mere synlige, end de vanskeligheder, der knytter sig til ADHD, og dermed komme til at blive det primære fokus for både den sociale indsats og den sundhedsfaglige indsats og behandling.

Voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder kommer typisk først i kontakt med de sociale myndigheder, når problemerne er af et betydeligt omfang. Derfor vil indsatserne i vid udstrækning være af foregribende eller indgribende karakter.

Indsatser målrettet voksne vil ofte handle om at sikre, at en person ikke fastlåses i mere indgribende indsatser, men støttes til at finde fodfæste, og i at kunne håndtere udfordringerne selv.

I forhold til voksne udgøres de primære områder for den sociale indsats af mestring af hverdagens forhold herunder familien, beskæftigelse og sociale problemer.

Sidst opdateret 17/04 2015