Sociale indsatser målrettet venner og fritid

Unge med ADHD eller lignende vanskeligheder kan have svært ved at etablere og bevare relationer til jævnaldrende.

I ungdomsårene vælger unge i stigende grad selv deres sociale relationer og skaber nye og selvvalgte sociale netværk, som kan række ind i det kommende voksenliv. De nye netværk kan få afgørende betydning for unges muligheder for at finde fodfæste og udvikle egen identitet.

For en del unge med ADHD eller lignende vanskeligheder har der barndommen igennem været tale om konflikter frem for venskaber. Det kan betyde, at de sociale kompetencer bliver sparsomme eller senere udviklet. Det kan få betydning for de unges muligheder for at indgå i sociale fællesskaber med andre unge, og det kan måske virke ansporende for ukritisk at søge et hvilket som helst socialt fællesskab, bare man bliver accepteret.

Er man ikke en del af et socialt fællesskab med andre unge, kan der hurtigt opstå en følelse af ensomhed og, i nogle tilfælde, også social isolation. Mange unge med ADHD eller lignende vanskeligheder har brug for steder, hvor de kan komme i fritiden og være sammen med andre unge, og steder, hvor de kan lære strategier til at styrke omgangen med andre unge.

Det er vigtigt, at der er fokus på, at de unge støttes i at etablere og fastholde gode netværk med andre unge. Som en del af dette kan det være relevant at involverer foreninger og civilsamfundet i den sociale indsats målrettet unge med ADHD eller lignende vanskeligheder.

Det er vigtigt, at eksisterende fritidsaktiviteter gøres synlige og tilgængelige for unge med ADHD eller lignende vanskeligheder, fx ved at trænere og ansvarlige i de pågældende foreninger bliver klædt på til opgaven, fx gennem kurser om ADHD.

Eksempler på sociale indsatser målrettet venner og fritid

Der kan ikke peges på indsatser målrettet fritidsområdet, som specifikt retter sig mod unge med ADHD eller lignende vanskeligheder. Under området Sociale indsatser til børn præsenteres eksempler på indsatser målrettet fritidsområdet, som også omfatter unge i alderen 12-18 år.

En række af de indsatser, der i øvrigt præsenteres i forhold til unge, og i nogle tilfælde også voksne, kan ligeledes rumme et potentiale i forhold til unges etablering af netværk og venskaber.

Sidst opdateret 19/03 2015