Sociale indsatser målrettet bolig og økonomi

Opgaver som at vaske sit tøj, købe ind og lave mad består af mange sammenhængende aktiviteter, der kræver overblik og koncentration at planlægge og gennemføre.

Vanskeligheder med impulskontrol kan have indflydelse på eksempelvis økonomien, da det kan være svært ikke at reagere på impulsen til at bruge hele lønnen på én gang eller at tage et hurtigt forbrugslån, når der er noget, man gerne vil have.

Vanskeligheder med overblik og struktur i hverdagen kan ende i kaotiske forhold i den unges hjem. Det kan også komme til at udgøre en barriere i forhold til fx uddannelse eller job.

Det er vigtigt, at den unge støttes i at få kompetencer til selvstændigt at klare den daglige husførelse. Behovet vil være meget varieret og afhænge af, hvilken ballast den unge har fået med hjemmefra. Nogle unge med ADHD eller lignende vanskeligheder kan klare sig i egen bolig med få timers støtte, mens det for andre vil være relevant med et botilbud af kortere eller længere varighed.

Det er vigtigt, at der er opmærksomhed på denne variation og at indsatsen koordineres med eksempelvis den støtte, der sættes i værk på uddannelsesområdet. Det er også vigtigt at der tages afsæt i den enkelte unges praktiske måde at lære på. Endvidere kan det være relevant, at der overvejes hjælpemidler (linke til Velfærdsteknologi, hjælpemidler og sociale medier), der kan være med til at understøtte struktur og overblik.

En indsats målrettet bolig og økonomi kan etableres på mange forskellige måder, og på flere niveauer, som kan kombineres og tilpasses den enkelte unges behov.

Sidst opdateret 19/03 2015