Forside > Handicap > ADHD > Handleplan om ADHD > Sociale indsatser > Indsatser målrettet unge

Sociale indsatser målrettet unge med ADHD

Ungdommen er en livsfase, der er kendetegnet ved stor udvikling og forandring. Der er tale om en vedvarende modnings- og socialiseringsperiode, hvor fundamentet for det kommende voksenliv og -identitet skabes.

De unge skal træffe mange betydningsfulde valg og navigere mellem mange skift i omgivelser, regler og sociale relationer. Ungdomslivet er karakteriseret ved en række markante skift, som giver den enkelte større frihed og flere valgmuligheder, men også et større ansvar.

Hvor der tidligt i livet er en høj grad af ydre styring, og hvor særligt familien og skolen sætter rammerne og træffer beslutningerne for barnet, får man som ung gradvist et større ansvar for egen udvikling og for at sætte scenen for sit eget livsprojekt. Overgangen fra barn til voksen er en brydningsfuld periode i alle unges liv, der kræver både overblik, involvering og vedholdenhed.

Disse udfordringer kan være særligt store for unge med ADHD eller lignende vanskeligheder, da ADHD kan indebære en forsinket udvikling, som kan betyde, at de unge fremstår mindre modne end deres jævnaldrende, og derfor også mindre parate til det ansvar, som omgivelserne stiller dem i udsigt.

Unge med ADHD eller lignende vanskeligheder har en markant højere risiko for også at få andre psykiske vanskeligheder, eller udvikle et misbrug, end deres jævnaldrende. Unge med ADHD eller lignende vanskeligheder har ofte meget komplekse problemstillinger, som betyder, at de kan have brug for hjælp fra en lang række aktører og forvaltninger, efter en række forskellige lovgivninger.

I forhold til unge udgøres de primære områder for den sociale indsats af familien, venner og fritidsliv, uddannelse, boligforhold, risikoadfærd. Inden for disse områder findes de mest centrale sociale arenaer i de fleste unges liv, og er derfor også det bedste afsæt for en social indsats.

Sidst opdateret 19/03 2015