Sociale indsatser målrettet skole

Børn med ADHD eller lignende vanskeligheder støder ofte på problemer i skolen.

 I skolen mødes børnene ikke alene med forventninger om at sidde stille og koncentrere sig, men også med stigende krav om fleksibilitet, selvstændighed, overblik og indlevelse og sociale kompetencer.

Flere af de børn, som tidligere gik på en specialskole, inkluderes i dag i den almene skole. Det har en række fordele for børnene, men det rejser også behovet for, at lærere og pædagoger opkvalificeres og får adgang til specialviden.

Det anbefales, at der i skolen tages højde for, at børn med ADHD eller lignende vanskeligheder er en særligt sårbar gruppe, som skal sikres optimale udviklingsmuligheder, både fagligt og socialt.

Det anbefales også, at skolernes personale har adgang til specialiseret vejledning, og at der sættes fokus på samarbejde mellem skolens personale, børn og forældre, såvel som SFO og familieafdelingen i kommunen.

Indsatser på skoleområdet

I National ADHD-handleplan – pejlemærker, anbefalinger og indsatser på det sociale område præsenteres enkelte indsatser, der er målrettet børn, der går i skole. Der findes mange andre indsatsmuligheder, bl.a. i relation til inklusion, som er et område, der har stor relevans for børn og unge med ADHD eller lignende vanskeligheder.

National ADHD-handleplan

Undervisningsministeriet er ansvarlig for indsatsen på dette område og du kan finde finde flere oplysninger om inklusion og indsatser på skoleområdet på deres hjemmeside.

Undervisningsministeriets hjemmeside

Sidst opdateret 20/12 2016