Forside > Handicap > ADHD > Handleplan om ADHD > Sociale indsatser > Indsatser målrettet børn

Sociale indsatser målrettet børn med ADHD

Børn, som er urolige og uopmærksomme, kræver ekstra opmærksomhed, tid og støtte, og det kan være svært at få dem til at tilpasse sig de givne rammer. Dette medfører ofte, at voksne omkring dem bliver negative, dirigerende og føler sig inkompetente eller magtesløse.

Børn, der mødes med miskendelse eller skuffelse, vil imidlertid sjældent trives eller udvikle sig optimalt. Et vedvarende negativt samspil med nære omgivelser (forældre, pædagoger, lærere, kammerater) har en stor betydning for trivsel, identitetsdannelse og funktion senere i livet.

Der er også børn, hvor vanskelighederne har en indadvendt og drømmende karakter. Disse børn kan være svære at få øje på og overses let af de voksne omkring dem. Denne gruppe risikerer ikke at få den støtte, de har behov for.

Børn med ADHD eller lignende vanskeligheder, der ikke stresses af for store krav, men tilbydes en målrettet indsats, kan udvikle kompetencer til at mestre de vanskeligheder, der kan være forbundet med ADHD.

De børn, der typisk får behov for støtte fra det sociale system, befinder sig i situationer, hvor problemerne allerede er eskaleret. Det vil derfor være relevant, at sætte fokus på en tidlig, målrettet og forebyggende indsats.

I forhold til børn udgøres de primære områder for den sociale indsats af familien, dagtilbud, skole og fritidsliv. Disse områder er de mest centrale sociale arenaer i børns liv, og er derfor også det bedste afsæt for en social indsats.

Sidst opdateret 19/03 2015