Pejlemærke 3

Det anbefales, at der arbejdes hen mod en helhedsorienteret indsats for mennesker med ADHD.

Det anbefales, at der arbejdes hen mod en koordineret og sammenhængende indsats, der både tager højde for organisatoriske og strukturelle udfordringer og for borgerens behov for individuel koordine­ring og sammenhæng i indsatsen. Dette kan eksempelvis gøres ved:

  1. At der anvendes en helhedsorienteret udred­ning af borgeren, som omfatter alle relevante livsområder, og at borgerens egne perspektiver og forståelser anerkendes og inddrages aktivt i udredningen. Som eksempler på udrednings­metoder kan nævnes Voksenudredningsme­toden (VUM) eller Integrated Children System (ICS).
     
  2. At der arbejdes på løsninger, der sikrer, at relevant information og viden følger borgeren mellem forvaltninger og sektorer.
     
  3. At der er faste procedurer i forhold til over­gangssituationer, hvor personen bliver sær­ligt sårbar. Der skal særligt peges på skiftene mellem dagtilbud og skole samt overgangen fra børne- til voksenbestemmelserne ved det 18. år.
     
  4. At der arbejdes med tydelighed i kommunika­tionen med borgere, der har ADHD, og at der er muligheder for støtte til at navigere og få over­blik i det sociale system eksempelvis i form af en tovholder.

En helhedsorienteret indsats

Børn, unge og voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder har ofte komplekse problemstillin­ger, som kræver, at flere forvaltningsgrene inddra­ges i forhold til den enkelte og dennes kontekst. Ofte skal der også sikres et samspil med regionale (typisk den regionale psykiatri samt børne- og ungdomspsykiatrien), statslige og private aktører. Det er helt afgørende, at de forskellige myndighe­der og forvaltninger arbejder tæt sammen for at sikre en målrettet og relevant samlet indsats. Det er vigtigt at fastholde, at det er borgerens forløb - ikke den enkelte sektors.

Sidst opdateret 19/03 2015