Pejlemærke 1

Det anbefales, at der fokusere på en dynamisk og nuanceret forståelse af de vanskeligheder, der kan være en følge af ADHD. Forskel­lige faglige områder kan bidrage med forskellig­artede typer af viden og metoder.

Det anbefales, at der sættes fokus på en dynamisk og nuanceret forståelse af de vanskeligheder, der kan være en følge af ADHD, som inddrager borgerens egne oplevelse og fortolkning af vanskelighederne og tager højde for den samlede livssituation. Dette kan eksempelvis gøres ved:

 1. At øge bevidstheden om, at der er behov for en tværfaglig indsats i forhold til mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder, og at borgerens egne perspektiver inddrages på lige fod med de faglige perspektiver.
   
 2. At betragte udvikling og udviklingsproblema­tikker som forhold, der altid skal forstås i en kontekst.
   
 3. At den sociale indsats fokuserer på at identi­ficere risikofaktorer og beskyttende faktorer, der er i spil for den enkelte borger med ADHD eller lignende vanskeligheder med henblik på at styrke det, der virker beskyttende, og minimere det, der udgør en risiko.
   
 4. At der arbejdes hen mod, at medarbejderne opkvalificeres fagligt, så der opnås et fælles vidensgrundlag og en fælles videnskultur.
   
 5. At der er opmærksomhed på, at specialiseret viden og rådgivning er til rådighed for sagsbe­handlere og fagpersoner eksempelvis i form af særligt kvalificerede og specialiserede medarbejdere eller teams

Flere vinkler og perspektiver på ADHD

Det er vigtigt at øge bevidstheden om, at forskel­lige faglige områder kan bidrage med forskellig­artede typer af viden og metoder, som kan belyse en persons vanskeligheder fra mange vinkler og dermed bidrage til en nuanceret forståelse af den samlede livssituation. Det er ligeledes vigtigt, at den enkeltes egne oplevelser og fortolkninger ind­går som en central del af det samlede billede.

I nogle sammenhænge vil det være relevant pri­mært at se på ADHD og lignende vanskeligheder fra en bestemt faglig vinkel eksempelvis biologisk, pædagogisk, psykologisk eller socialt, men ofte vil det være nødvendigt, alle vinkler bliver belyst, og at der iværksættes en sammenhængende tværfag­lig indsats.

ADHD i et socialt, et sundhedsfagligt og et pædagogisk-psykologisk perspektiv

Sidst opdateret 19/03 2015