Pejlemærker i ADHD-handleplanen

Handleplanen peger på tre overordnede pejlemærker for indsatsen på ADHD-området.

Pejlemærke 1
Det anbefales, at der fokusere på en dynamisk og nuanceret forståelse af de vanskeligheder, der kan være en følge af ADHD. Forskel­lige faglige områder kan bidrage med forskellig­artede typer af viden og metoder.

Pejlemærke 2
Sociale indsatser på området har et rehabiliterende sigte og kan etableres på flere niveauer, alt efter hvilke problemstillinger, de retter sig i mod.

Pejlemærke 3
Det anbefales, at der arbejdes hen mod en helhedsorienteret indsats.

Sidst opdateret 19/03 2015