Gå til indhold
Forside > Handicap > ADHD

ADHD

ADHD kan have stor indvirkning på menneskers muligheder for at fungere i hverdagslivet, og det kan have betydning for ens udvikling, sundhed og sociale relationer.

Gennem de seneste årtier er der kommet øget fokus på, hvad det indebærer at leve med en opmærksomhedsforstyrrelse. I takt med, at antallet af personer med ADHD er steget, og et stigende antal borgere oplever udfordringer med at mestre et komplekst hverdagsliv, er der kommet en øget efterspørgsel på indsatser, der imødekommer borgernes behov for støtte til at håndtere tilværelsen. Disse indsatser kan have et sundhedsfagligt, et pædagogisk-psykologisk og et socialt perspektiv.  

Denne emneside har mest fokus på ADHD i et socialt perspektiv, men det er vigtigt at have alle tre perspektiver for øje i forståelsen af ADHD og i tilrettelæggelsen af en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.