Voksenudredningsmetoden, VUM

Mappe til materiale vedrørende Voksenudredningsmetoden, VUM og den digitale understøttelse, DHUV (digitalisering af handicappede og udsatte voksne).
Superbrugerseminar
VUM, snitflader
Mappen indeholder filer vedrørende snitflader til it-understøttelsen af Voksenudredningsmetoden
Sidst opdateret 08/01 2020