Gå til indhold
Forside > Filer > Tværgående > Socialtilsyn

Socialtilsyn

Om de fem socialtilsyn
Filer under "om de fem socialtilsyn".
Årsrapporter
Auditrapporter
Auditfunktionens auditrapporter 2019-2017
Vejledninger og materialer
Samtlige vejledninger og materialer
Indhentning af oplysninger
BPA
Lovgivning
Undersøgelser af tilsynspraksis
Midtvejsevaluering tilsynsreform
Dok. til midtvejsevaluering af tilsynsreformen for perioden 2014-2015
Sidst opdateret 27/10 2021