Gå til indhold
Forside > Filer > Handicap > Psykiske vanskeligheder > Styrket indsats

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem (metodemanualer mv.)

Metodemanualer, cases og skemaer til redskaberne Mestringsskema og Bröset Violence Checklist (BVC). De to redskaber bruges i kombination med hinanden, og understøtter arbejdet med at forebygge voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem.

Denne mappe er tom.

Sidst opdateret 18/12 2018